Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

16/02/2021
  • Yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin ülkemizde ve özellikle Avrupa Birliği sınırları içinde kuruluş işlemleri
  • Kuruluş aşamalarında ortaklar arasındaki ilişkilerin doğru tanzim edilmesi konusunda esas sözleşmede veya şirket sözleşmesinde gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması
  • Şirketlerin yasal yükümlülükleri kapsamındaki genel kurul, ortaklar kurulu gibi toplantılarının tanzimi
  • Şirketlerin faaliyet alanına göre tüm ticari sözleşmelerin tanzimi ve genel danışmanlık hizmetleri

başta olmak üzere ticaret hukukunun özelliklerini nazara alarak çözüm odaklı hizmetler vermektedir.