Miras Hukuku

Miras Hukuku

16/02/2021
  • Vasiyetname, miras sözleşmesi, mirasçı atama gibi ölüme bağlı tasarrufların kanunun emredici hükümlerine göre düzenlenmesi,
  • Vasiyetname, miras sözleşmesi gibi işlemlerin iptali ve tenkisi işlemleri,
  • Tereke mallarının korunması için gerekli hukuki desteğin verilmesi
  • Mirasçılık belgesi, vasiyet alacaklısı belgesi alınması ve mirasın reddi için gerekli işlemlerin yapılması

başta olmak üzere iş hukukunun özelliklerini nazara alarak çözüm odaklı hizmetler vermektedir.