İş Hukuku

İş Hukuku

16/02/2021
  • Bireysel iş sözleşmelerinin; işçi ve işveren arasındaki çıkar dengesi korunarak ve rekabet etmeme, ticari sırların korunması gibi unsurlar nazara alınarak düzenlenmesi
  • İş sağlığı ve güvenliği alanında mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin takip edilmesi, bu konuda gerekli bilincin oluşturulması ve sorumlulukların paydaşlar arasında dengelenmesi amacıyla gerekli organizasyonun yapılması
  • İnsan Kaynakları birimi ile işbirliği içinde iş ve sosyal güvenlik hukuku gereği tutulması gerekli tüm kayıt ve belgelerin takibi
  • Bireysel iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar konusunda müvekkillere gerekli desteğin verilmesi

başta olmak üzere iş hukukunun özelliklerini nazara alarak çözüm odaklı hizmetler vermektedir.