Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

16/02/2021
  • Eser sözleşmesinin kurulmasından tasfiyesine kadar tüm hukuki işlemler
  • Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin tanzimi, bu sözleşmeden kaynaklanan tazminat istemleri, sözleşmenin ileriye veya geriye etkili olarak feshi işlemleri
  • Kira sözleşmelerinin kurulması, kira alacaklarının tahsili, kira bedelinin tespiti, kira bedelinin uyarlanması gibi işlemler
  • Kefalet sözleşmesi ve özellikle banka kefaletleri konusundaki uyuşmazlıklar
  • Adi ortaklık sözleşmelerinin kurulmasına dair işlemler

başta olmak üzere borçlar hukukunun özelliklerini nazara alarak çözüm odaklı hizmetler vermektedir.